Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, De Roode Leeuw Shop, onderdeel van Café De Roode Leeuw, VOF Vreeker (met KvK-nummer: 59741155), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@deroode-leeuw.nl of per post: VOF Vreeker, Westeinde 1, 1606 CZ Venhuizen. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0228-852457 en op Facebook op: www.facebook.com/cafederoodeleeuwvenhuizen. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen tickets voor evenementen in Café De Roode Leeuw. Tevens bieden wij aanvullende producten aan, zoals borrelboxen.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 5 – Verzend- en leveringsbeleid

In principe verzenden wij de tickets per e-mail. De aanvullende producten, zoals borrelboxen, kunnen worden afgehaald bij Café De Roode Leeuw.

Artikel 6 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@shop.cafederoodeleeuw.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen Twee dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 7 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.